Om Politiklagemyndigheden

Politiklagemyndigheden er en uafhængig myndighed, der behandler adfærdsklager og efterforsker straffesager vedrørende politipersonale og personale i anklagemyndigheden.

Jakke med logo og bil i baggrunden
Mad taler i tlf ved vindue

Sagsforløb

Du kan indgive en klage over politiets eller ansatte i anklagemyndighedens adfærd til Politiklagemyndigheden.

Du kan også indgive en anmeldelse til Politiklagemyndigheden, hvis du mener, politiet eller ansatte i anklagemyndigheden har overtrådt lovgivningen og dermed begået et strafbart forhold.

En sags forløb afhænger af, om der er tale om en anmeldelse om strafbart forhold eller en klage over den ansattes adfærd.

Nyheder

Brug for hjælp?

Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 41 78 35 00. Du kan også søge på hjemmesiden efter den information, du har brug for: