04. juli 2024

I september 2023 orienterede Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) på sin hjemmeside om, at Politiklagemyndigheden på baggrund af en klage havde indledt en undersøgelse af politiets magtanvendelse i forbindelse med en anholdelse af en borger på Christianshavn den 13. september 2023. En videooptagelse fra episoden blev bragt af flere medier i forlængelse af episoden.

Politiklagemyndighedens undersøgelse er nu færdig, og myndigheden har den 4. juli 2024 truffet afgørelse i sagen. 

Politiklagemyndigheden har truffet afgørelse på baggrund af en grundig undersøgelse af sagen med blandt andet afhøring af vidner og gennemgang af videooptagelser, herunder en videooptagelse fra politiets hjelmkamera.   

Politiklagemyndigheden har ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger fundet, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af politiets magtanvendelse i forbindelse med anholdelsen.

Politiklagemyndigheden har som led i sagen også behandlet en klage over politiets beslutning om, at borgeren skulle visiteres fuldt afklædt, da han blev indbragt på politistationen. Politiklagemyndigheden har udtalt kritik af beslutningen om at foretage visitationen fuldt afklædt. Herudover har Politiklagemyndigheden fundet, at en formulering i politiets visitationsrapport om, at borgeren skulle visiteres ”i bund”, var uhensigtsmæssig.

Ved vurderingen af ikke at udtale kritik af politiets magtanvendelse, herunder af politiets brug af peberspray, har Politiklagemyndigheden blandt andet lagt vægt på, at det på baggrund af videomaterialet sammenholdt med forklaringerne i sagen kan lægges til grund, at borgeren ikke over for politiet ville oplyse sine generalier og ikke efterkom politiets anvisninger samt gjorde kraftig modstand, sådan at han ikke kunne ilægges håndjern.

Ved afgørelsen om at udtale kritik af politiets beslutning om at visitere borgeren fuldt afklædt har Politiklagemyndigheden fundet, at en visitation af borgeren fuldt afklædt i den konkrete situation var uproportional og derved uberettiget. Selvom det ikke var berettiget at foretage visitationen af borgeren fuldt afklædt, har Politiklagemyndigheden ud fra en samlet vurdering af oplysningerne i sagen fundet, at der ikke er grundlag for at antage, at visitationen skete for at chikanere borgeren. Politiklagemyndigheden har imidlertid fundet, at formuleringen i politiets visitationsrapport om, at borgeren skulle visiteres ”i bund”, var uhensigtsmæssig.

Læs mere om, hvordan Politiklagemyndigheden generelt undersøger adfærdsklagesager her

Oversigt