Retningslinjer for Politiklagemyndighedens hjemmeside

På denne side kan du læse om, hvilke informationer Politiklagemyndigheden er forpligtet til at gøre tilgængelige på sin hjemmeside.

Det følger af offentlighedslovens § 17, at de mere centrale forvaltningsmyndigheder skal offentliggøre information om deres virksomhed på myndighedens hjemmeside. Det følger ligeledes, at forvaltningsmyndigheden skal fastsætte retningslinjer vedrørende den nævnte informationspligt, der følger af bestemmelsen i § 17. Indholdet af retningslinjerne vil afhænge af karakteren af den enkelte myndighed og de opgaver, den varetager.

På Politiklagemyndighedens hjemmeside skal følgende information fremgå:

  1. Information om de opgaver, som Politiklagemyndigheden varetager, samt gengivelse af praksis på myndighedens sagsområder,
  2. Organisatoriske og økonomiske forhold, 
  3. Politiklagemyndighedens vision og mission,
  4. Love og regler, som ligger til grund for Politiklagemyndighedens virksomhed,
  5. Politiklagemyndighedens årsberetninger,
  6. Vejledning til offentligheden om behandlingen af politiklagesager, samt klage/anmeldelsesblanket,
  7. Nyheder og pressemeddelelser, herunder information om Politiklagemyndighedens aktuelle, konkrete sager af en vis betydning, som må anses for at have offentlighedens interesse,
  8. Politiklagemyndighedens kontaktoplysninger samt åbnings- og telefontider.