Årsberetninger

Politiklagemyndigheden udgiver hvert år en årsberetning. Årsberetningerne indeholder forskellige artikler om Politiklagemyndigheden og vores sagsbehandling, statistiske oplysninger og korte beskrivelser af udvalgte konkrete sager.

Find den seneste og tidligere årsberetninger her på siden.

2023

Årsrapporter

Politiklagemyndigheden udgiver hvert år en årsrapport. Årsrapportens formål er at give et retvisende billede af Politiklagemyndighedens økonomiske og faglige resultater. Årsrapporten skal redegøre for målopfyldelse, det medgåede ressourceforbrug, dets finansiering samt aktiver og forpligtelser.

Det formelle grundlag for udarbejdelse af årsrapporterne er Finansministeriets gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. (Regnskabsbekendtgørelsen).

Rapporten sendes til Folketingets Finansudvalg, Rigsrevisionen og Finansministeriet.

Find den seneste og tidligere årsrapporter her på siden.

2023