Job i Politiklagemyndigheden

I Politiklagemyndigheden ansætter vi dygtige og engagerede medarbejdere, som vil være med til at løse en vigtig samfundsmæssig opgave, der understøtter tilliden til retssamfundet i Danmark.

Vi ansætter medarbejdere, som har en høj faglighed og personlig integritet, som har solid, relevant erfaring i bagagen, og som er fleksible, selvstændige og engagerede. Vi lægger vægt på, at medarbejderne afspejler vores grundlæggende værdier om uafhængighed, objektivitet, saglighed og kvalitet.

I Politiklagemyndigheden er vi ca. 40 medarbejdere, herunder efterforskere, administrative medarbejdere, studentermedhjælpere, jurister og andre akademikere (mød nogle af dem længere nede på siden). Vi har et uformelt miljø præget af høj faglighed, engagement og samarbejde på tværs.

Som ny medarbejder vil du blive del af et introprogram, som understøtter oplæringen i dine nye arbejdsopgaver, og at du falder godt til i huset. Vi lægger stor vægt på, at nye medarbejdere føler sig velkomne og får en god start i Politiklagemyndigheden. Vi er optaget af den enkelte medarbejders trivsel og udvikling og vægter et godt fagligt miljø med gode og fleksible arbejdsvilkår og mulighed for personlig udvikling højt.

Vi deler hus med Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler (Bevismiddeltilsynet), og du vil derfor også blive kollega med engagerede og dygtige medarbejdere i Bevismiddeltilsynet. Vi har hver vores fag- og arbejdsområde, men er som uafhængige myndigheder fælles om en række grundlæggende værdier og vægter det sociale sammenhold på tværs af myndighederne højt.

Politiklagemyndigheden har en målsætning om at rekruttere medarbejdere bredt, og interesserede ansøgere til vores stillinger, herunder ansøgere uden politimæssig baggrund og uddannelse, opfordres til at søge. Politiklagemyndigheden opfordrer alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillinger i Politiklagemyndigheden.

Mød nogle af Politiklagemyndighedens medarbejdere

Charlotte – Direktør

Hvad er din funktion hos Politiklagemyndigheden?

Jeg har siden 2018 været direktør i Politiklagemyndigheden og fra 2022 også været direktør for Bevismiddeltilsynet. Jeg er selv uddannet jurist og har tidligere bl.a. arbejdet i Justitsministeriet og som advokat i det private erhvervsliv.

Den vigtige opgave, det er at understøtte tilliden til retssamfundet, “trak” mig tilbage til det statslige område. Det er noget helt særligt at få lov til at arbejde med en så vigtig opgave.

Hvad er det bedste ved at arbejde i Politiklagemyndigheden?

Vi lever af at være grundige og have et højt fagligt niveau i alle de sager, vi undersøger i respekt for alle sagens parter. Vi arbejder tværfagligt, og uanset rolle og uddannelse skal vi alle løbe samme vej og arbejde for dette formål. Vi skal samtidig hele tiden udvikle os og arbejde for at blive endnu bedre. Det er min fornemste opgave at sørge for, det sker, og jeg er stolt af at opleve medarbejdere, der virkelig vil det.

Respekt for hinandens arbejde, og at vi er gode til at sætte pris på hinanden, gør også, at vi har det rigtig godt sammen kollegialt – og jeg sætter stor pris på det gode arbejdsmiljø, vi sammen har skabt.

Henrik – Seniorefterforsker

Hvad er din funktion hos Politiklagemyndigheden?

Jeg er seniorefterforsker, og jeg har tidligere bl.a. arbejdet i Østjyllands Politis afdeling for narkotika og organiseret kriminalitet i 10 år. Jeg havde hørt godt om Politiklagemyndigheden i min omgangskreds – og derfor blev jeg nysgerrig på stedet som arbejdsplads. Det trak også i mig, at det er en super vigtig samfundsopgave, der hver dag bliver udført – tillid til politiet, har jeg altid syntes er vigtigt.

Hvad er det bedste ved at arbejde i Politiklagemyndigheden?

Jeg nyder de store faglige udfordringer, der hver dag lander på mit bord her. Især er det kontakten til borgerne, der betyder noget for mig. Det hele handler om mennesker – uanset om det er en borger eller en politibetjent, man sidder overfor. Min vigtigste opgave er at få alle til at føle sig trygge og få alle detaljer med.

Og så er det en god arbejdsplads, fordi vi har det godt socialt. Uanset om det er ens egen faggruppe eller på tværs. Det er en stor fordel i arbejdet, at man kender hinanden godt – også socialt. Der er aldrig langt til juristen eller andre, som man samarbejder med.

Signe – Chefkonsulent

Hvad er din funktion hos Politiklagemyndigheden?

Jeg er chefkonsulent og kom til Politiklagemyndigheden i 2017 efter at have været anklager i Anklagemyndigheden i 5 år. I min hverdag beskæftiger jeg mig dels med sagsbehandling af vores mange sager – og dels er jeg overreferent; altså faglig vejleder for de unge turnusfuldmægtige, vi har ansat her på stedet.

Som overreferent er det min opgave at kvalitetssikre de turnusfuldmægtiges arbejde og sparre fagligt med dem om sagerne. Jeg sætter stor pris på den del af mit arbejde, og det har været vigtigt for mig, at jeg har kunnet udvikle mig i blandt andet den rolle i løbet af årene. Jeg er med til at forme og vejlede dem – og det lærer jeg også rigtig meget af selv. Jeg føler, at det gør mig til en skarpere jurist.

Hvad er det bedste ved at arbejde i Politiklagemyndigheden?

Der er virkelig stort fokus på kvalitet i vores arbejde. Vi er gode til at arbejde på tværs af faggrupperne, og det gør, at man kan bruge juraen i praksis uden reelt at være “ude i marken”. Vi er gode til at gøre hinanden bedre og få gavn af det, vi hver især er gode til.

Der er ikke langt fra tanke til handling i vores hverdag. Hvis vi synes, at tingene kan gøres bedre på en anden måde, kan vi ændre det. Jeg kan godt lide, at jeg har mulighed for at tænke ud af boksen her.

Annette – Receptionist

Hvad er din funktion hos Politiklagemyndigheden?

Min titel er overassistent, og jeg holder til i receptionen i Politiklagemyndigheden og Bevismiddeltilsynet – så jeg er oftest den, der har det første møde med borgerne og sagerne. Jeg har arbejdet her siden 2016 og har tidligere arbejdet i reception flere forskellige steder i det private erhvervsliv.

Hvad er det bedste ved at arbejde i Politiklagemyndigheden?

Der er mange udfordringer i min hverdag, for der skal nogle gange rummes mange følelser, når jeg taler med folk, der vil klage. Men med min erfaring bliver det nogle spændende udfordringer at få løst. Når jeg formår at få rådgivet og henvist borgerne rigtigt, har det været en god dag.

Jeg har en stor kontaktflade og taler meget med alle i forbindelse med sager, der skal gives videre – og vi har det heldigvis rigtig godt sammen her. Vi er gode til at bakke op om hinanden og hinandens opgaver. Alle hjælper hinanden.

Anna – tidligere studentermedhjælper – nu fuldmægtig

Hvad er din funktion hos Politiklagemyndigheden?

Jeg læser jura på 10. semester, og jeg startede her i Politiklagemyndigheden som praktikant. Heldigvis var begge parter ikke helt færdige med hinanden, så efterfølgende blev jeg ansat som student ved siden af mine studier.

Det giver mig meget at have et arbejde ved siden af studiet, og jeg får lov til at lave noget, som ikke bare er relevant for mig – men som også er betydningsfuldt for en lang række andre mennesker. Det motiverer mig til at gå på arbejde og yde mit bedste.

Hvad er det bedste ved at arbejde i Politiklagemyndigheden?

Rent fagligt kan man sige, at mit arbejde hos Politiklagemyndigheden er en miniuddannelse i objektivitet. Det er en verden, hvor objektiviteten skal råde, og det skal man træne. Jeg har ikke taget empatien ud af mig selv – men jeg er blevet skarpere til at vurdere objektivt. Det er noget, jeg kommer til at kunne bruge, uanset hvor jeg ender i fremtiden.

Som studentermedhjælper er jeg en helt naturlig del af teamet, nøjagtigt som de andre. Mine kolleger er ikke bange for at give mig ansvar. Vi har det rigtig godt sammen, og alle har tillid til, at vi studentermedhjælpere kan bidrage til og med noget.

Anna er nu ansat som fuldmægtig i Politiklagemyndigheden

Anne – Konsulent i Staben

Hvad er din funktion hos Politiklagemyndigheden?

Med en uddannelse i politik og administration i bagagen og erfaring med ledelsesbetjening og rådgivning i universitetssektoren blev jeg ansat som specialkonsulent i Politiklagemyndigheden i december 2021. Mine kollegaer plejer at kalde mig for generalist, hvilket passer godt med, at jeg i min hverdag koncentrerer mig om alt det i organisationen, der ligger uden om de egentlige sager.

Hvad er det bedste ved at arbejde i Politiklagemyndigheden?

Om det er ledelsesbetjening af Politiklagerådet, projektledelse af årsberetningen, besvarelse af folketingsspørgsmål eller henvendelser fra journalister, er jeg glad for og stolt over at bidrage til den vigtige samfundsmæssige opgave, det er at skabe tillid til politiet som myndighed.

En af de ting, jeg sætter meget pris på i mit arbejde, er, at der i Politiklagemyndigheden ikke er langt fra tanke til handling. Jeg synes, det er fedt at kunne få tingene til at ske og at være med der, hvor beslutningerne bliver taget.

Casper – Seniorefterforsker

Hvad er din funktion hos Politiklagemyndigheden?

Jeg er seniorefterforsker og kom til Politiklagemyndigheden i 2019 efter at have beskæftiget mig med tungere efterforskning hos Østjyllands Politi i 10 år. Jeg blev nysgerrig på de dygtige folk, der var ansat her og ville gerne udfordres rent fagligt.

Hvad er det bedste ved at arbejde i Politiklagemyndigheden?

Nogle af de situationer, hvor jeg virkelig føler, at vi gør en forskel som myndighed, er ved vores såkaldte udrykningssager. Altså for eksempel, hvis en borger afgår ved døden i politiets varetægt. Her går vi virkelig ekstra grundigt til værks. Alt bliver undersøgt på allerhøjeste plan med landets bedste folk. Jeg kan godt lide den her – helt nødvendige – grundighed og objektivitet.

Vi har det rigtig godt kollegialt – både på tværs og blandt efterforskerne. Vi er gode til at kigge hinanden i øjnene, også uden for arbejdsopgaverne. Alle har til fælles, at de er meget dygtige, grundige og arbejdsomme folk. Af samme grund bliver uddannelse og videreuddannelse også prioriteret meget højt.

Jytte – HR-medarbejder

Hvad er din funktion hos Politiklagemyndigheden?

Jeg er uddannet advokatsekretær og har arbejdet på advokatkontor i 25 år, før jeg kom til Politiklagemyndigheden. Jeg har været med fra starten i 2012, hvor min rolle var sekretær og sagsbehandler. Nu er jeg kontorfuldmægtig med opgaver inden for blandt andet HR og økonomi.

Jeg har som regel den første kontakt til medarbejderne, når de er blevet ansat hos os, da jeg udarbejder introduktionsprogrammer til dem og sørger for, de får en god start. Og det er i høj grad også dér, min passion ligger. Det er vigtigt for mig, at folk får en ordentlig start hos os.

Hvad er det bedste ved at arbejde i Politiklagemyndigheden?

Her er en rummelighed og en omsorg for hinanden – også medarbejdergrupperne imellem. Vi er i løbet af årene vokset til mere end dobbelt størrelse, siden jeg startede. Derfor er det vigtigt at opretholde det gode sociale sammenhold, som altid har været der. Det gør vi for eksempel ved, at vi holder en række sociale arrangementer. Vi er gode til at få det sat i system, så det bliver gjort – men der er også meget, der bliver drevet af medarbejdernes egen lyst til at lave noget med hinanden. For den er der!

Ledige stillinger

I rekrutteringsprocessen anvender vi et elektronisk rekrutteringssystem. Her kan du søge en stilling hos os via en enkel registrering. Dine oplysninger og dit CV bliver gemt i vores database, som vi anvender, når vi skal rekruttere nye medarbejdere. Klik på den stilling, du ønsker at søge. Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Tilmeld en JobAgent

Ønsker du at blive informeret, når der dukker jobmuligheder op hos Politiklagemyndigheden?

Registrér dig her

Ansøger log ind

Hvis du tidligere har søgt en stilling i en statslig institution gennem Statens eRekruttering, kan du logge ind her og opdatere dine oplysninger.

Log ind