Vil du indgive en klage/anmeldelse?

Du kan indgive en klage over politiets eller ansatte i anklagemyndighedens adfærd til Politiklagemyndigheden. Læs mere om Politiklagemyndighedens kompetence her.

Du kan også indgive en anmeldelse til Politiklagemyndigheden, hvis du mener, politiet eller ansatte i anklagemyndigheden har overtrådt lovgivningen og dermed begået et strafbart forhold.

Se video om processen for adfærdsklagesager her:

Du finder klage/-anmeldelsesblanketten nedenfor. Du skal logge på via MitID:

Hvis du vil bede en anden om at klage eller indgive anmeldelse for dig, skal du give den pågældende fuldmagt. Dette kan du gøre i klage-/anmeldelsesblanketten.

Det koster ikke noget at indgive en klage eller en anmeldelse.
Vi opfordrer dig til at bruge vores klage/anmeldelsesblanket. Det er også muligt at indgive en klage/anmeldelse ved at ringe til Politiklagemyndigheden eller ved personligt fremmøde. Se kontaktoplysninger og åbningstider her.

Værd at vide – Adfærdsklager

Du kan indgive en klage over politiets eller ansatte i anklagemyndighedens adfærd til Politiklagemyndigheden.

Det kan f.eks. være, hvis du mener, at politiet:

  • har talt uhøfligt
  • har været for hårdhændet under en anholdelse
  • eller på anden måde har optrådt ukorrekt 

Klagen kan dreje sig om en episode, du selv har været involveret i. Men det kan også være en episode, du har været tilskuer til, eller du kan klage på vegne af en anden.

Vær opmærksom på, at du skal klage, før der er gået 6 måneder efter den episode, som du ønsker at klage over. Er der gået mere end 6 måneder vil der undtagelsesvist være mulighed for, at Politiklagemyndigheden kan behandle klagen

Politiklagemyndigheden behandler som udgangspunkt ikke dispositionsklager. De behandles af den enkelte politikreds. En dispositionsklage er eksempelvis en klage over politiets beslutning om, at du skal anholdes, at du skal have håndjern på, at din bopæl skal ransages, eller at nogle af dine ejendele skal beslaglægges. Det kan også være politiets beslutning om ikke at komme ud til en opgave. 

Værd at vide – Straffesager

Politiklagemyndigheden efterforsker anmeldelser om strafbare forhold begået af ansatte i politiet eller anklagemyndigheden i tjenesten. Du kan således indgive en anmeldelse om strafbart forhold til Politiklagemyndigheden, hvis du mener, at en politiansat har overtrådt lovgivningen. Det kan f.eks. være, hvis du mener, at den ansatte har:

  • brudt sin tavshedspligt
  • begået vold
  • begået stillingsmisbrug, f.eks. ved uberettiget opslag i registre

Når Politiklagemyndigheden har færdigefterforsket sagen, sender vi sagen til statsadvokaten, der afgør, om der skal rejses tiltale.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på tlf. nr. 41 78 35 00.