04. december 2020

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
modtog den 4. december 2020 kl. 16.55 underretning fra Østjyllands
Politi om en episode, hvor en bil kort forinden var impliceret i et
færdselsuheld med en kvindelig cyklist i Brabrand i forbindelse med
politiets eftersættelse af bilen. Kvinden kom alvorligt til skade
ved færdselsuheldet.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen
iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør …

26. november 2020

I april måned orienterede Den Uafhængige
Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) på sin hjemmeside om,
at Politiklagemyndigheden indledte undersøgelse af en sag, hvor
Politiklagemyndigheden havde modtaget en række henvendelser
vedrørende en videooptagelse på YouTube, hvor en polititjenestemand
i en lejlighed anvendte magt over for en borger.
Politiklagemyndighedens undersøgelse er
nu færdig, og myndigheden har den 19. november 2020 truffet
afgørelse i sagen.
Politiklagemyndigheden har ud fra en
samlet …

04. november 2020

Den Uafhængige
Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 4.
november 2020 kl. 09.17 en underretning fra Midt- og Vestsjællands
Politi om en episode kort forinden, hvor en 44-årig mand i
forbindelse med en politiforretning blev ramt af skud fra
politiet.
Manden er indlagt på
sygehuset, og hans tilstand er stabil. De pårørende er
underrettet.
Politiklagemyndigheden har
straks indledt en undersøgelse af episoden i medfør af
retsplejelovens § 1020 …

04. november 2020

Den Uafhængige
Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 4.
november 2020 kl. 04.51 en underretning fra Syd- og Sønderjyllands
Politi om, at en 43-årig kvinde var afgået ved døden i detentionen
på politistationen i Padborg. De pårørende er
underrettet.
Politiklagemyndigheden har straks
indledt en undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens §
1020 a, stk. 2.
Ifølge retsplejelovens § 1020 a, stk.
2, iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når …

03. november 2020

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
modtog den 2. november 2020 kl. 04.22 en underretning fra
Københavns Politi om, at politiet kort forinden havde
frihedsberøvet en 52-årig mand, der efterfølgende afgik ved
døden. De pårørende er underrettet.
Politiklagemyndigheden har straks indledt en undersøgelse af
episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2.
Ifølge retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, iværksætter
Politiklagemyndigheden efterforskning, når …

25. oktober 2020

Østjyllands Politi underrettede den 24. oktober 2020 kl. 12:48
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en
episode kort forinden, hvor en mand i forbindelse med en
politiforretning i Hornslet blev ramt af skud fra politiet.
Manden blev indlagt på sygehuset i kritisk tilstand.
Det er oplyst, at manden den 25. oktober 2020 er afgået ved
døden.
Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke
yderligere oplysninger …

24. oktober 2020

Østjyllands Politi underrettede den 24. oktober 2020 kl. 12:48
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en
episode kort forinden, hvor en mand i forbindelse med en
politiforretning i Hornslet blev ramt af skud fra politiet.
Manden er indlagt på sygehuset. Hans tilstand er kritisk. En
pårørende er underrettet.
Politiklagemyndigheden har straks indledt en undersøgelse af
episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a …

18. oktober 2020

Københavns Politi underrettede den 18. oktober 2020 kl. 02.23
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en
episode kort forinden, hvor en yngre mand i forbindelse med en
politiforretning i Dragør blev ramt af skud fra politiet. Den yngre
mand er indlagt på sygehuset, og hans pårørende er underrettet.
Politiklagemyndigheden har straks indledt en undersøgelse af
episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 …

07. oktober 2020

Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterlyste den 6. oktober
2020 vidner til den episode, der fandt sted lørdag den 3. oktober
2020 ca. kl. 16:00 på og omkring Enighedsvej og Gedservej i
Nykøbing Falster, hvor en person blev stukket med kniv og en person
blev skudt af politiet.
Politiklagemyndigheden efterlyste blandt andre føreren af
et mørkt, muligvis gråligt køretøj, som holdt for rødt …