25. april 2024

Politiklagemyndighedens årsberetning for 2023 er nu udkommet.

”2023 har været kendetegnet ved blandt andet stor offentlig interesse om Politiklagemyndighedens arbejde og sager. Politiklagemyndighedens arbejde er præget af høj kvalitet og retssikkerhed for alle sagens parter, og vi ønsker at skabe størst mulig tillid i omverdenen til, at Politiklagemyndighedens sager behandles grundigt, objektivt og på et uafhængigt grundlag. Vi er meget bevidste om vores rolle i retssamfundet og ønsker at være åbne og imødekommende, selvfølgelig med respekt for de begrænsninger, der følger af sagernes karakter. Derfor er det også vigtigt for Politiklagemyndigheden at fortælle om, hvordan vi går til vores arbejde og opgaver. Årsberetningen giver et godt indblik i Politiklagemyndighedens forskellige sager, og hvordan vi arbejder. Jeg håber, mange vil læse med.” siger direktør Charlotte Storgaard.

Læs årsberetningen her

Oversigt