14. juni 2022

Den 20. marts 2022 bragte Politiken en artikel om en verserende adfærdsklagesag hos Politiklagemyndigheden med overskriften: ”Rami sad i bilen med sin 7-årige datter, da betjenten gav peberspray”.

Politiklagemyndighedens undersøgelse er nu færdig, og Politiklagemyndigheden har den 13. juni 2022 truffet afgørelse i sagen.

Politiklagemyndigheden har ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger fundet, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte polititjenestemandens skøn om, at det i situationen var berettiget og nødvendigt at anvende peberspray som magtmiddel borgeren. Politiklagemyndigheden fandt dog, at det var uforsvarligt og dermed kritisabelt, at polititjenestemanden anvendte peberspray over for borgeren, mens borgeren sad i en bil, og hans datter sad ved siden af på passagersædet, idet der herved opstod en risiko for, at datteren kunne komme til skade under anvendelsen af pebersprayen, fordi der var en risiko for, at hun kunne få peberspray i øjnene.

Oversigt Oversigt