03. november 2020

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 2. november 2020 kl. 04.22 en underretning fra Københavns Politi om, at politiet kort forinden havde frihedsberøvet en 52-årig mand, der efterfølgende afgik ved døden. De pårørende er underrettet.

Politiklagemyndigheden har straks indledt en undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2.

Ifølge retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når efterforskningen i sagen er tilendebragt, sender Politiklagemyndigheden sagen samt en redegørelse til statsadvokaten, som træffer afgørelse i sagen.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.Det bemærkes, at Politiklagemyndigheden i forhold til den først udsendte pressemeddelelse har præciseret, at der var tale om en frihedsberøvelse af den 52-årige mand.

Oversigt Oversigt