05. november 2019

Midt- og Vestjyllands Politi underrettede tirsdag den 5. november 2019 kl. 01.13 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode kort forinden, hvor en mand, som havde forskanset sig i en lejlighed med et skydevåben, var blevet ramt af skud fra politiet. Manden er efter det oplyste uden for livsfare.

Politiklagemyndigheden har på den baggrund straks iværksat en undersøgelse af episoden efter retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil Politiklagemyndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt