30. juli 2019

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev tirsdag den 30. juli 2019 kl. 17.03 underrettet af Fyns Politi om, at en mand kort forinden under en politiforretning på Tåsinge var kommet alvorligt til skade. Endvidere blev en polititjenestemand såret ved politiforretningen.

På baggrund af underretningen har Politiklagemyndigheden straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden og sendt efterforskere til stedet.

Politiklagemyndighedens undersøgelser sker i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt