05. april 2019

Nordsjællands Politi underrettede den 5. april 2019 kl. 00.54 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om, at kvinde født i 1995 tidligere på aftenen fik hjertestop,mens hun var anbragt i detentionen. Kvinden blev genoplivet og indbragt på hospitalet, hvor det blev konstateret, at hun er kommet alvorligt til skade. Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om hendes tilstand.


Politiklagemyndigheden har på baggrund af episoden iværksat en undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 1020a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade, mens den pågældende var i politiets varetægt eller som følge af politiets indgriben.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Oversigt Oversigt