09. marts 2019

Nordjyllands Politi underrettede den 9. marts 2019 kl. 00.18 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode kort forinden, hvor politiet i Frederikshavn eftersatte en knallert, som efterfølgende forulykkede, idet den i krydset Rådhus Allé/Fasanvej blev ramt af en tværgående personbil. Føreren af knallerten kom i forbindelse med ulykken alvorligt til skade.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med vidner, som har overværet episoden eller i øvrigt har oplysninger i sagen.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på telefon 4178 3500 indenfor normal kontortid eller via på e-mail på mail@politiklagemyndigheden.dk.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt