04. december 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 4. december 2018 kl. 13.37 underrettet af Midt- og Vestsjællands Politi om, at der kort forinden havde været en episode i Kirke Hyllinge, hvor en mand skød sig selv i forbindelse med, at politiet rettede henvendelse på hans bopæl på baggrund af en anmeldelse om husspektakler. Manden afgik ved døden.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden og sendt efterforskere til stedet.

Politiklagemyndigheden behandler sagen efter bestemmelsen om “udrykningssager” i retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Oversigt Oversigt