10. september 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 7. september 2018 underretning fra Østjyllands Politi om, at et af politiets køretøjer kort forinden ca. kl. 14.32 var forulykket på motorvej E45 i nordgående retning, og at betjenten, som sad på passagersædet, var kommet alvorligt til skade. Han afgik efterfølgende ved døden.

Politiklagemyndigheden iværksatte straks en efterforskning i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 1. Når efterforskningen er afsluttet, sender Politiklagemyndigheden en redegørelse om sagen til statsadvokaten.

Politiklagemyndigheden er interesseret i at komme i kontakt med eventuelle vidner til episoden.

Myndigheden kan kontaktes på telefon 4178 3500 eller pr. e-mail på mail@politiklagemyndigheden.dk.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Oversigt Oversigt