01. maj 2018

Nordsjællands Politi underrettede den 1. maj 2018 kl. 04.57 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor politiet kl. 01.25 var blevet kaldt ud til en episode i Lyngby, hvor man fandt en hårdt såret kvinde, hvorefter politiet iværksatte førstehjælp. Kvinden afgik imidlertid ved døden.

Politiklagemyndigheden iværksatte på baggrund af underretningen straks en undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt