28. marts 2018

To polititjenestemænd blev den 22. marts 2018 i Østre Landsret
idømt 20 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens §
144 om bestikkelse i en sag, der har været efterforsket af Den
Uafhængige Politiklagemyndighed.
Sagen drejer sig om, at to polititjenestemænd i slutningen af
2015 afholdt en ferie i Afrika sammen med en person, som de havde
fået kendskab til i …

27. marts 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
undersøger en sag, hvor en person i forbindelse med en anholdelse
på Christiania den 20. marts 2018 omkring midnat kom alvorligt til
skade.
Politiklagemyndigheden har iværksat en undersøgelse af episoden
i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne
bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når
en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade
som …

16. marts 2018

Den Uafhængige
Politiklagemyndigheds årsberetning for 2017 er nu udkommet. Du kan
læse årsberetningen her.

Årsberetningen udkommer alene i en
elektronisk udgave.

Du kan bl.a. læse en artikel om en af Politiklagemyndighedens
større udrykningssager. Vi har også en artikel med om politiets
afgivelse af vådeskud. Som tidligere år indeholder
årsberetningen også referater af en række af myndighedens sager
samt statistik for 2017.

12. marts 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndigheds (Politiklagemyndighedens)
årsberetning for 2017 er på trapperne.
Du kan læse årsberetningen på vores hjemmeside fra mandag den
19. marts 2018.
Du kan bl.a. læse en artikel om en af Politiklagemyndighedens
større udrykningssager. Vi har også en artikel med om politiets
afgivelse af vådeskud. Som tidligere indeholder årsberetningen
referater af en række af myndighedens sager samt statistik for
2017.

27. februar 2018

Midt- og Vestjyllands Politi har den 27. februar 2018 kl. 08.45
underrettet Den Uafhængige Politiklagemyndighed
(Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en mand i går aftes
blev påkørt af en bilist og døde. Manden havde tidligere på aftenen
været i kontakt med politiet i forbindelse med en
politiforretning.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen
besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af
hændelsesforløbet.
Når Politiklagemyndighedens …

21. februar 2018

Københavns Politi underrettede den 20. februar 2018, ca. kl.
11.30, Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
om, at en person samme dag om morgenen havde fået det dårligt, mens
han var anbragt i detentionen på Station City. Personen var blevet
indbragt på hospitalet, hvor det var konstateret, at han bl.a.
havde en kraniefraktur. Personen er efter det oplyste uden for
livsfare.
Politiklagemyndigheden har på …