Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfik pillugu

Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfik attaviitsuuvoq pissulilersornernut naammagittaalliuutinik suliaqartoq kiisalu politiini sulisorisanut unnerluussisussaatitaasunillu sulisorisanut tunngasunit suliassiissutit pineqaatissiissutissartallit misissoqqissaarnerinnik ingerlataqartuusoq.

Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfik piginnaatitaavoq pissusilersornernut naammagittaalliuutit suliassiissutit suliarinissaannut kiisalu suliassiissutit pineqaatissiissutissartallit ukunani atorfilinnut tunngasut misissueqqissaarfigisarlugit:

 • Politiini atorfillit
 • Unnerluussisut
 • Politiini kiisalu unnerluussisussaatitaasuni atorfillit politiinit suliassanik suliallit     imaluunniit eqqartuusivinni inatsinnik atortuutitsinerni aammalu pineqaatissiinissanissamut tunngasunik suliallit.
 • Illersuisutut atorfillit politiinut ikiuisimappata.

Tamakku saniatigut Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfiup misissueqqissaarneq aallartittarpaa inummik toqusoqarpat imaluunniit aqqunartoqarpat politiit akuliunneratigut imaluunnit politiinit nakkutigineqartilluni.

Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfik politiinut unnerluussisussaatitaasunulluunniit attaviitsuuvoq. Anguniagaraarput suliat pineqartunut tamanut naapertuulluartumik qulakkeerniartarpagut aammattaaq innuttaasunut politiinulluunniit sullissisuunngilagut kisiannili ilumoortoq anguniarlugu. Tassa imaappoq innuttaq imaluunniit politiit salliunneqarniarneq ajorput misissueqqissaarnerni aalajangiinnernilu.

Aaqqissuussisimaneq

Aaqqissuussaaneranik takussutissiaq

Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfik Politiinut naammagittaalliuutinut tunngasunut isumalioqatigiissitamit kiisalu pisortamit Charlotte Storgaardimit siulersorneqarpoq.

Politiinut naammagittaalliuutinut tunngasunut isumalioqatigiissitaq qullersaavoq ulluinnarnilu aqutsinerit pisortamit ingerlanneqarlutik.

Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfik 40-t missaanik sulisoqarpoq tassaallutik inatsisilerituut, misissueqqissaarisartut, allaffissortut, ilinniagaqarlutik ikiortit il.il. Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfiup Det Uafhængige Tilsyn med Bevismidler (Bevismiddeltilsynet) illoqatigaa. Taakkulu immikkut tamarmik suliaqarlutillu suliaat sammiveqarput aqutsisuilu assigiillutik.

Aqutsisut

Politiinut naammagittaalliuuntinut tunngasunik isumalioqatigiissitap ilaasortai

 • Thomas Tordal-Mortensen, rådsformand, landsdommer,
 • Asger Bagge-Jørgensen, advokat
 • Pernille Christensen, afdelingschef, Kommunernes Landsforening
 • Birgit Feldtmann, professor, Aalborg Universitet
 • Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen
 • Tom Engly, Senior Cybersecurity and Crisis Management Advisor, Tryg Forsikring A/S

Pisortaq – Charlotte Storgaard

Inatsiliserinermut qullersaq – Claes Vestergaard

Misissueqqissaarnermut qullersaq – Niels Raasted

Allaffissornermi pisortaq – Allan Knudsen

Inatsinnut tunngaviusut

Politiinut naammagittaalliuuteqarsinnaannernut maleruagassat inatsimmi nr. 404-mi 21. april 2010-mi aalajangikkami aalajangerneqarput tamannalu atuutsilerluni 1. januar 2021 kiisalu inatsi nr. 1172 8. juni 2021-mi aalajangikkami 1. juni 2021-mi kiisalu 1. januar 2022-mi atuutsilersumi.

Eqqartuussisoqarnermi sulinermi Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfimmi sulianut maleruagassat

Isumaliutissiissut nr. 1507 politiit naammagittaalliuutigineqarnerinni suliarinninnerit pillugit uani atuaruk

Politiinut naammagittaalliuutinut tunngasunik isumalioqatigiissitap suleriaasianni nalunaarummi atulersitsineq

Nunat assigiinngitsut akornanni suleqatigiinneq

Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfik nunani allani oqartussaasunik arlalinnik suleqateqartarpoq taamatuttaaq politiinut unnerluussisussaatitanullu naammagittaalliuutinik kiisalu unnerluutigisanik sulialinnik.

Nunani allani oqartussat allallumi – aammattaaq EU-p avataaniittut – akuttunngitsumik danskit politiinut naammagittaalliuuteqarnernut aaqqissuunneqarnera soqutigineqarluni saaffigineqartarpoq, Politiinullu Naammagittaalliuuteqartarfik ataatsimeersuarnerni ilaagajuttarpoq immaqalu oqallisaarummik saqqummiussillutik danskit politiinut naammagittaalliuuteqartarnernut aaqqissugaanera paasissutissiissutiginiarlugu.

Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfik nunani allani assigiinngitsuni attaveqaqatigiiffinni ilaasortaavoq. Soorlu ukunani:

 • European Partners Against Corruption (EPAC/EACN)
  Politiinut Naammagittaaliuuteqartarfik 2012-mi EPAC-mi ilaasortanngorpoq tassaasoq Europami 60-nit amerlanerusut atorfimmi  ileqqorlunnernit pinaveersaartitsinernik oqartussat kiisalu politiinut naammagittaalliuuteqarfiit suleqatigiiffiat ilaatigut EU-mi ilaasortanit. Suleqatigiinneq ilumoorsaarutaangikkaluarluni nunat assigiinngitsut pisortaqarfiinik attaveqaqatigiinnermik pilersitsinerminnik misilittakkanik avitseqatigiinnernik periarfissanillu ujartuinernik iliuusissanik ineriartortitsinerit kiisalu atorfinni ileqqorlunnernit pinaveersaartitsinernik sorsuuteqarnernit pitsaasuunissaat anguniagaallutik.
 • Independent Police Complaints Authorities (IPCAN)
  Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfik attaveqaqatigiiffimmi IPCAN-mi ilaasarpoq politiinut naammagittaalliortarfiit arlallit ilagalugit franskit ombudsmandeqarfianni – Le Défenseur des Droits –  Parisimiittumi ataatsimiileraanngata. Siunertarineqarpoq suleqatigiinnerup patajaallisarnissaa kiisalu misilittakkanik avitseqatigiinneq suliallu pitsaanerpaamik suliarineqarnissaa anguniarlugit.
 • Nunat Avannarliit suleqatigiinneri
  Politiinut Naammagittaalliuuteqartarfik Norgemi, Sverigemi, Islandimi Finlandimilu assigisaannik sulialinni attaveqaqatigiinnermi ilaasortaavoq. Attaveqaqatigiinnerup suleqatigiinneq nukittorsassavaa ilaatsigut misilittakkanik avitseqatigiinneq anguniarlugu.