Den Uafhængige Politiklagemyndighed afgiver hvert år en årsrapport, som fremsendes til Folketingets Finansudvalg, Rigsrevisionen og Finansministeriet.

Det formelle grundlag for udarbejdelse af årsrapporter er Finansministeriets gældende bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v. (Regnskabsbekendtgørelsen).

Årsrapportens formål og indhold

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater. Det betyder, at virksomheden i årsrapporten skal redegøre for målopfyldelse, det medgåede ressourceforbrug, dets finansiering samt aktiver og forpligtelser.

Årsrapporten består af følgende elementer:

  • Beretning.
  • Målrapportering.
  • Finansiel rapportering.
  • Påtegning.

Årsrapporter:

Årsrapport for 2022

Årsrapport for 2021

Årsrapport for 2020

Årsrapport for 2019

Årsrapport for 2018

Årsrapport for 2017

Årsrapport for 2016

Årsrapport for 2015

Årsrapport for 2014

Årsrapport for 2013

Årsrapport for 2012