Politiklagemyndighedens virksomhed udøves under hensyn til, at myndigheden er uafhængig af såvel politiet som anklagemyndigheden.

Politiklagemyndighedens arbejde er præget af objektivitet, saglighed og kvalitet.

Politiklagemyndigheden er åben, tilgængelig og imødekommende  for omverdenen og er til stadighed bevidst om sin rolle i retssamfundet.

Politiklagemyndigheden tilstræber en hurtig sagsbehandling, der tager højde for sagernes alvorlige karakter og hensynet til den enkeltes retssikkerhed, herunder overholdelsen af menneskerettighederne og andre anerkendte grundlæggende retsprincipper, herunder de forvaltningsretlige grundsætninger.

Politiklagemyndighedens medarbejdere er venlige, lydhøre og kompetente.

Politiklagemyndigheden lægger desuden vægt på at sikre medarbejdernes trivsel gennem et godt fagligt kollegialt miljø, gode og fleksible arbejdsvilkår og gode muligheder for personlig udvikling. Medarbejderne er fagligt kompetente, fleksible, selvstændige og engagerede. Der lægges vægt på alsidighed både gennem varierede arbejdsopgaver og ved efteruddannelse.

Politiklagemyndigheden skal være en moderne og velfungerende arbejdsplads, såvel med hensyn til teknik, lokaleforhold, arbejdsmiljø og intern service. Der lægges vægt på god intern kommunikation, på klarhed om opgavefordelingen og på samarbejde på tværs mellem kontorer og faggrupper.