Politiklagemyndigheden behandler adfærdsklager og efterforsker straffesager vedrørende politipersonale og andet personale i politiet og anklagemyndigheden, som varetager politimæssige opgaver eller opgaver, der relaterer sig til retshåndhævelse eller strafforfølgning. Politiklagemyndigheden behandler endvidere adfærdsklager og efterforsker straffesager vedrørende forsvarspersonale, når personalet yder bistand til politiet.

En sags forløb afhænger af, om der er tale om en anmeldelse om strafbart forhold eller en klage over den ansattes adfærd.