MEDLEMMER

 • Thomas Tordal-Mortensen, rådsformand, landsdommer, Vestre Landsret
 • Asger Bagge-Jørgensen, advokat
 • Pernille Christensen, afdelingschef, Kommunernes Landsforening
 • Birgit Feldtmann, professor, Aalborg Universitet
 • Ejnar Bo Pedersen, sekretariatschef, Ungdomsskoleforeningen
 • Tom Engly, koncernsikkerhedschef, Tryg Forsikring A/S

SUPPLEANTER

 • Jesper Jarnit, formandssuppleant, landsdommer, Østre Landsret
 • Trine Baumbach, professor, Københavns Universitet
 • Liselotte Fjeldgaard Andersen, advokat
 • Lars Bangert Struwe, generalsekretær, Atlantsammenslutningen
 • Lotte Bryde, konsulent, Kommunernes Landsforening
 • Torben Strand, MSc, Your Company

Bekendtgørelse om forretningsorden for Politiklagerådet