Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der ledes af Politiklagerådet og en direktør. Politiklagerådet er myndighedens øverste ledelse og består af en formand, som skal være landsdommer, 1 advokat, 1 universitetslærer i retsvidenskab, 1 teknisk ekspert og 2 repræsentanter for offentligheden. Politiklagerådets medlemmer beskikkes af justitsministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Politiklagemyndighedens daglige ledelse varetages af direktøren og sker efter de anvisninger og retningslinjer, som gives af Politiklagerådet.

Politiklagemyndighedens øvrige personale består af et antal efterforskere samt juridiske og administrative medarbejdere.