LEDELSEN

Charlotte Storgaard
direktør

Mette Hermansen
juridisk chef

Niels Raasted
efterforskningschef

Allan Knudsen
kontorleder

Gitte Holmgaard Gravesen
faggruppeleder og seniorefterforsker


ADMINISTRATION

Anne Anhøj
specialkonsulent

Jytte Kronborg
kontorfuldmægtig


JURIDISK PERSONALE

Christel Stigaard
chefkonsulent

Selina Rosenmeier
chefkonsulent

Christian L. Otto
specialkonsulent

Signe Schmidt Stolberg
specialkonsulent

Hanne Christensen
specialkonsulent

Dorthe Hermann Laursen
fuldmægtig

Stinne Alholt
fuldmægtig

Thomas Vestergaard
fuldmægtig

Julie Dich Mortensen
fuldmægtig

Emilie Kjær
fuldmægtig

Julie Ingerslev Aalkjær
fuldmægtig

Camilla Gejl Langhoff
fuldmægtig

Emma Bojsen
student

Clara Rounborg Sørensen
student

Kasper Hansen
student

Anna Thusgård Rørstrøm
student


EFTERFORSKERE

Kuno J. Christensen
seniorefterforsker

Pia Kjeldsen
seniorefterforsker

Morten Nielsen
seniorefterforsker

Thorkild Sønderby
konsulent

Ole Bech
seniorefterforsker

Brian Vestergaard
seniorefterforsker

Henrik Johannsen
seniorefterforsker

Karsten Jensen
seniorefterforsker

Casper Kirk
seniorefterforsker

Morten Kjær Andersen
efterforsker

Brian Aakær Wolf
efterforsker


SEKRETÆRER

Claudia Betti
kontorfuldmægtig

Lisa Jensen
kontorfuldmægtig

Annette Brund
overassistent

Christina Buchhave
kontorfuldmægtig

Ann Hove
kontorfuldmægtig

Sanne Trier
kontorfuldmægtig

Simone Blensner
kontorfuldmægtig

Lars Neustrup Jensen
intern service