Den Uafhængige Politiklagemyndighed samarbejder med en række udenlandske myndigheder, der som Politiklagemyndigheden varetager opgaven med at behandle klager og anmeldelser mod ansatte i politiet og anklagemyndigheden

  • Udenlandske myndigheder mv. – også uden for Europa – udviser jævnligt interesse for den danske politiklageordning, og Politiklagemyndigheden har i den forbindelse i en række tilfælde holdt foredrag samt deltaget i konferencer med henblik på at oplyse om ordningen. Det drejer sig eksempelvis om myndigheder fra Tunesien, Tyrkiet, Grækenland, Ukraine og Vietnam.
  • Politiklagemyndigheden deltager bl.a. i en møderække sammen med flere andre udenlandske politiklageorganer hos den franske ombudsmandsinstitution i Paris – Le Défenseur des Droits. Formålet hermed er at styrke samarbejdet mellem fortrinsvis de europæiske politiklageorganer samt erfaringsudveksle og udbrede ‘best practices’ på området.
defenseurdesdroits
  • På den årlige konference, der blev afholdt i dagene den 21.-23. november 2012 i Barcelona, blev Politiklagemyndigheden optaget som medlem af EPAC. EPAC er et europæisk samarbejde mellem mere end 60 anti-korruptions myndigheder og politiklagemyndigheder fra bl.a. EU-medlemslandene og medlemslandene fra Europarådet. Samarbejdet er uformelt og har til formål gennem etablering af et internationalt netværk af relevante myndigheder at udveksle erfaringer og identificere muligheder samt udvikle fælles strategier og professionelle standarder for bekæmpelse af korruption.
epac
  • Politiklagemyndigheden har et nært samarbejde med den norske politiklagemyndighed, Spesialenheten, og har bl.a. indgået aftale om mulighed for udveksling af myndighedernes efterforskere i uddannelsesøjemed. Den første danske efterforsker forventes at tage på udvekslingsophold i Norge i slutningen af 2014. Der har endvidere i 2013 og 2014 været afholdt fællesseminarer for de to myndigheder henholdsvis i Bergen og i Aarhus. Ved det seneste møde deltog ligeledes en repræsentant fra de relevante svenske myndigheder.
spesialenheten