04. december 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
blev den 4. december 2018 kl. 13.37 underrettet af Midt- og
Vestsjællands Politi om, at der kort forinden havde været en
episode i Kirke Hyllinge, hvor en mand skød sig selv i forbindelse
med, at politiet rettede henvendelse på hans bopæl på baggrund af
en anmeldelse om husspektakler. Manden afgik ved døden.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af …

19. november 2018

Den Uafhængige
Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev den 19. november
2018 kl. 13.28 underrettet af Østjyllands Politi om, at der kort
forinden havde været en skudepisode ved en bus i bydelen Brabrand,
hvor en mand var blevet ramt af skud fra politiet.
Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere
oplysninger om mandens tilstand.
Politiklagemyndigheden har på
baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse
af episoden …

16. november 2018

Politiklagemyndigheden efterforsker i øjeblikket en episode,
hvor en person blev anholdt lørdag den 10. november 2018 omkring
kl. 6.30 i krydset Sønder Boulevard og Enghavevej i København
V.
Personen blev anbragt i detentionen, hvor det blev konstateret,
at han var livløs, hvorfor der blev iværksat genoplivning og
tilkaldt lægehjælp. Personen afgik efterfølgende ved døden på
hospitalet.
Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med vidner …

10. november 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
modtog den 10. november 2018 kl. 08.22 underretning fra Københavns
Politi om, at en person kort forinden var blevet livløs i
detentionen, hvorfor der blev iværksat genoplivning og tilkaldt
lægehjælp. Personen afgik efterfølgende ved døden på
hospitalet.
Politiklagemyndigheden iværksatte straks en efterforskning i
medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse
iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en …

10. november 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
modtog den 10. november 2018 kl. 02.53 underretning fra Midt- og
Vestjyllands Politi om, at en person i forbindelse med politiets
eftersættelse af ham på Mors kørte galt. Personen afgik ved døden i
forbindelse med færdselsuheldet.
Politiklagemyndigheden iværksatte straks en efterforskning i
medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse
iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en …

26. oktober 2018

Nordjyllands Politi orienterede den 26. oktober 2018 ca. kl.
04.21 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
om en hændelse kort forinden, hvor en 22-årig mand var faldet ned
fra et tag i forbindelse med en politiforretning i Aalborg. Manden
pådrog sig ved faldet bl.a. indre kvæstelser. Manden er efter det
oplyste uden for livsfare.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af episoden iværksat en
undersøgelse …

25. oktober 2018

En polititjenestemand blev den 23.
oktober 2018 i byretten idømt fængsel i 4 måneder for i tre
tilfælde at have afgivet urigtige oplysninger i politirapporter
samt for i tre tilfælde som vidne i retten at have forklaret i
strid med sandheden med forsæt til, at uskyldige blev dømt for
strafbart forhold. Polititjenestemanden blev endvidere dømt for i
flere tilfælde at have …

19. oktober 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
blev den 19. oktober 2018 kl. 16.52 underrettet af Københavns
Vestegns Politi om, at der kort forinden havde været en skudepisode
på Psykiatrisk Skadestue i Ballerup, hvor en mand var blevet ramt
af skud fra politiet. Politiklagemyndigheden har på nuværende
tidspunkt ikke yderligere oplysninger om mandens tilstand.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks
iværksat en nærmere undersøgelse …

10. oktober 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
blev den 10. oktober 2018 kl. 09.30 underrettet af Fyns Politi om,
at der kort forinden havde været en skudepisode, hvor en mand var
blevet ramt af skud fra politiet. Fyns Politi har oplyst, at manden
er blevet ramt af skud i benet, og Politiklagemyndigheden har på
nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om hans
tilstand.
Politiklagemyndigheden har på …

04. oktober 2018

En polititjenestemand blev den 7.
september 2018 i byretten idømt fængsel i 6 måneder for tyveri af 5
Aage Rafn bordlamper og 3 Art deco lysekroner fra sin arbejdsplads,
Politigården i København. Herudover blev en anden
polititjenestemand idømt betinget fængsel i 40 dage for hæleri af
én af lysekronerne, ligesom to civile borgere blev idømt betingede
fængselsstraffe på 60 dage for …