21. marts 2019

En polititjenestemand blev den 15. marts 2019 i Østre Landsret idømt fængsel i 6 måneder for i tre tilfælde at have afgivet urigtige oplysninger i politirapporter samt for i tre tilfælde som vidne i retten at have forklaret i strid med sandheden med forsæt til, at uskyldige blev dømt for strafbart forhold. Polititjenestemanden blev endvidere dømt for misbrug af sin stilling.

Ved strafudmålingen lagde landsretten i skærpende retning vægt på, at polititjenestemanden ved de begåede strafbare forhold fundamentalt har krænket den tillid og troværdighed, der må gælde i forhold til politiet, og at det er af væsentlig betydning for retssystemet, at der hersker tillid til rigtigheden af de oplysninger, der fremgår af politirapporter, og som fremkommer, når polititjenestemænd afhøres som vidner i retten.

Se tidligere omtale af sagen her.

Oversigt Oversigt