24. maj 2018

DR2 Dokumentar viste den 22. maj 2018, kl. 20.00 programmet “I politiets vold: Mørk og mistænkt”. Det fremgår af programmet, at en kvindelig journalist under et interview af politidirektør Svend Larsen, Rigspolitiet, oplyste, at: “DR2 Dokumentar har spurgt DUP, om de fører statistik på klager over diskrimination eller undersøger problemet. Det gør de ikke” og “Nu har jeg talt med DUP, og de har jo ikke en opgørelse over klager med diskrimination”.

Det efterlader et indtryk af, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) ikke undersøger klager og anmeldelser vedrørende diskrimination, og at Politiklagemyndigheden ikke via myndighedens journalsystem kan finde sådanne sager frem.

Dette er forkert, og Politiklagemyndigheden havde forud for programmet ved brev af 17. oktober 2017 oplyst til DR2 Dokumentar, at myndigheden via myndighedens sagsbehandlingssystem havde fremsøgt 39 sager vedrørende diskrimination, ligesom Politiklagemyndigheden gav DR2 Dokumentar aktindsigt i afgørelser i flere af de 39 sager. Se Politiklagemyndighedens brev af 17. oktober 2017 til DR2 Dokumentar her.

Endvidere har Politiklagemyndigheden ved brev af 25. september 2017 oplyst til DR2 Dokumentar, at såfremt en klage indgives med begrundelse i diskrimination, eller det fremgår af klagen, at klager i øvrigt har følt sig diskrimineret, vil Politiklagemyndigheden naturligvis have fokus på dette under klagesagsbehandlingen. Se Politiklagemyndighedens brev af 25. september 2017 til DR2 Dokumentar her.

Det er Politiklagemyndighedens opfattelse, at det er forkert og misvisende, at disse oplysninger ikke er nævnt i programmet, hvilket Politiklagemyndigheden har gjort DR2 Dokumentar opmærksom på.

Hertil kommer, at Politiklagerådet, der er Politiklagemyndighedens øverste ledelse, i 2015 besluttede at gøre politiets diskrimination over for borgere til et fokusområde for Rådets arbejde. Dette fremgår af rådsformand Elisabeth Mejnertz’s forord til Politiklagemyndighedens årsberetning for 2015.

Oversigt Oversigt