23. september 2023

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 23. september 2023 kl. 01.31 underretning fra Midt- og Vestsjællands Politi om en episode kort forinden, hvor Midt- og Vestsjællands Politi havde modtaget en anmeldelse om husspektakler i Køge-området. Da politiet ankom til stedet, fik de kontakt med en 42-årig mand, der under anholdelsen blev livløs. Manden afgik efterfølgende ved døden. De pårørende er underrettet.

Politiklagemyndigheden har på den baggrund iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt. Når efterforskningen er afsluttet, sender Politiklagemyndigheden en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Oversigt