14. juni 2023

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 14. juni 2023 kl. 10.42 underretning fra Københavns Politi om en episode, der var sket kort forinden, hvor politiet afgav skud mod en mand på Kgs. Nytorv i København. Manden er efterfølgende bragt til behandling på Rigshospitalet.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Eventuelle vidner til episoden kan rette henvendelse til Politiklagemyndigheden på telefon 4178 3535 eller e-mail: mail@politiklagemyndigheden.dk

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt