13. marts 2023

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 13. marts 2023 kl. 00.01 underretning fra Nordsjællands Politi om en episode kort forinden, hvor en 24 årig kvinde i forbindelse med en politiforretning i Kgs. Lyngby blev ramt af skud fra politiet. Kvinden er uden for livsfare.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Episoden fandt sted omkring kl. 23.40 på Bækkevang ud for nr. 41 i Kgs. Lyngby , og Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med vidner, herunder særligt en cyklist, som angiveligt har overværet episoden eller vidner, der i øvrigt har oplysninger i sagen.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på e-mail mail@politiklagemyndigheden.dk eller på telefon 41 78 35 20.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt