25. september 2022

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 25. september 2022 kl. 09:38 en underretning fra Midt- og Vestsjællands Politi om en episode kort forinden, hvor en patruljebil under udrykning havde været involveret i et færdselsuheld med 76-årige kvinde, der efterfølgende afgik ved døden. Kvindens pårørende er underrettet.

Politiklagemyndigheden har på den baggrund iværksat en nærmere undersøgelse af ulykken i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger til sagen.

Oversigt