13. februar 2022

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 13. februar 2022 kl. 09.40 underretning fra Københavns Politi om en episode kort forinden, hvor en person afgik ved døden, mens en anden person kom til skade i forbindelse med en politiforretning i København NV.

Politiklagemyndigheden har på den baggrund iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når efterforskningen er afsluttet, sender Politiklagemyndigheden en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København. Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Oversigt Oversigt