14. januar 2022

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 14. januar 2022 kl. 01.00 underretning fra Nordjyllands Politi om en episode kort forinden, hvor en 58-årig mand i forbindelse med en politiforretning blev ramt af skud fra politiet. Manden er uden for livsfare.

Politiklagemyndigheden har på den baggrund iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Episoden fandt sted omkring kl. 01.00 på Dannebrosgade 18 i Aalborg, og Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med vidner, der har overværet episoden, eller som har videooptagelser heraf denne.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på e-mail på mail@politiklagemyndigheden.dk eller på telefon 41 78 35 00 (mandag – til torsdag kl. 10-12 og 13-15 eller fredag kl. 10-12 og 13-14).

Når efterforskningen er afsluttet, sender Politiklagemyndigheden en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg. Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Oversigt