21. juli 2021

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 21. juli 2021 kl. 14.11 underretning fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi om en episode i Dannemare på Lolland, hvor en 25-årig mand i forbindelse med en politiforretning blev ramt af skud fra politiet.

Politiklagemyndigheden har på den baggrund iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Episoden fandt sted omkring kl. 13.20 på Jørgen C. Pedersen Vej, og Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med vidner, som har overværet episoden eller i øvrigt har oplysninger i sagen.

Politiklagemyndigheden kan kontaktes på e-mail på mail@politiklagemyndigheden.dk eller på telefon 41 78 35 00 (mandag – torsdag kl. 10-12 og 13-15 eller fredag kl. 10-12 og 13-14).

Når efterforskningen er afsluttet, sender Politiklagemyndigheden en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt