04. december 2020

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 4. december 2020 kl. 16.55 underretning fra Østjyllands Politi om en episode, hvor en bil kort forinden var impliceret i et færdselsuheld med en kvindelig cyklist i Brabrand i forbindelse med politiets eftersættelse af bilen. Kvinden kom alvorligt til skade ved færdselsuheldet.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen iværksat en nærmere undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Færdselsuheldet skete ved krydset Åby Ringvej/Edwin Rahrs Vej i Brabrand og Politiklagemyndigheden vil gerne i kontakt med vidner, som har overværet færdselsuheldet, eftersættelsen op til færdselsuheldet eller i øvrigt har oplysninger i sagen.

Vi kan kontaktes på e-mail på mail@politiklagemyndigheden.dk eller på telefon 41783500 (mandag – tordsag kl. 10-12 og 13-15 eller fredag kl.10-12 og 13-14).

Når efterforskningen er afsluttet, sender Politiklagemyndigheden en redegørelse om sagen til statsadvokaten.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt