04. november 2020

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) modtog den 4. november 2020 kl. 09.17 en underretning fra Midt- og Vestsjællands Politi om en episode kort forinden, hvor en 44-årig mand i forbindelse med en politiforretning blev ramt af skud fra politiet.

Manden er indlagt på sygehuset, og hans tilstand er stabil. De pårørende er underrettet.

Politiklagemyndigheden har straks indledt en undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2.

Ifølge retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når efterforskningen i sagen er tilendebragt, sender Politiklagemyndigheden sagen samt en redegørelse til statsadvokaten, som træffer afgørelse i sagen.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Oversigt Oversigt