24. oktober 2020

Østjyllands Politi underrettede den 24. oktober 2020 kl. 12:48 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode kort forinden, hvor en mand i forbindelse med en politiforretning i Hornslet blev ramt af skud fra politiet.

Manden er indlagt på sygehuset. Hans tilstand er kritisk. En pårørende er underrettet.

Politiklagemyndigheden har straks indledt en undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2.

Ifølge retsplejelovens § 1020 a, stk. 2 iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil Politiklagemyndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Politiklagemyndigheden søger vidner til episoden. Vidner bedes kontakte Politiklagemyndigheden via e-mail: mail@politiklagemyndigheden.dk

Oversigt Oversigt