18. oktober 2020

Københavns Politi underrettede den 18. oktober 2020 kl. 02.23 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode kort forinden, hvor en yngre mand i forbindelse med en politiforretning i Dragør blev ramt af skud fra politiet. Den yngre mand er indlagt på sygehuset, og hans pårørende er underrettet.

Politiklagemyndigheden har straks indledt en undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2.

Ifølge retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil Politiklagemyndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Oversigt Oversigt