05. juni 2020

Østjyllands Politi underrettede fredag den 5. juni 2020 kl. 15.28 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode kort forinden, hvor en mand i forbindelse med en demonstration i Gellerupparken var blevet ramt af et skud i benet fra politiet.

Politiklagemyndigheden har på den baggrund straks iværksat en undersøgelse af episoden efter retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil Politiklagemyndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt