01. juli 2019

Syd- og Sønderjyllands Politi
underrettede mandag den 1. juli 2019 kl. 04.29 Den Uafhængige
Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, der
var sket kort forinden, hvor en mand blev ramt af skud fra politiet
i forlængelse af politiets eftersættelse af en bil. Manden blev
efter det oplyste ramt i skulderen og er efter det oplyste uden for
livsfare.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af
underretningen …

29. maj 2019

En polititjenestemand blev i
september 2018 i byretten idømt seks måneders fængsel for tyveri af
fem Aage Rafn bordlamper og tre Art deco lysekroner fra
Politigården i København. En anden polititjenestemand blev samtidig
idømt betinget fængsel i 40 dage for hæleri af én af lysekronerne.
Herudover blev to civile borgere idømt betingede fængselsstraffe på
60 dage for hæleri af nogle af …

01. maj 2019

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er
blevet opmærksom på en artikel i pressen vedrørende en episode,
hvor Nordsjællands Politi den 5. april 2019 kl. 00.54 underrettede
Politiklagemyndigheden om, at en kvinde født i 1995 tidligere på
aftenen fik hjertestop, mens hun var anbragt i detentionen.

Af artiklen fremgår det, at: “Betjente er nu sigtede i sag om ung
kvindes død”.
Som det fremgår …

11. april 2019

Politiklagemyndigheden blev den 5. april 2019 kl 00.54
underrettet af Nordsjællands Politi om, at en kvinde havde fået
hjertestop, mens hun var anbragt i detentionen. Kvinden blev
genoplivet og indbragt på hospitalet. Det er nu oplyst, at kvinden
er afgået ved døden.
Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke
yderligere oplysninger vedrørende sagen.
Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil
myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse …

05. april 2019

Nordsjællands Politi underrettede den 5. april 2019 kl. 00.54
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om, at
kvinde født i 1995 tidligere på aftenen fik hjertestop,mens hun var
anbragt i detentionen. Kvinden blev genoplivet og indbragt på
hospitalet, hvor det blev konstateret, at hun er kommet alvorligt
til skade. Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke
yderligere oplysninger om hendes tilstand.

Politiklagemyndigheden har på baggrund …

30. marts 2019

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
modtog den 29. marts 2019 kl. 20.11 underretning fra Sydøstjyllands
Politi om en episode kort forinden, hvor politiet eftersatte en
motorcykel, som efterfølgende forulykkede ved rundkørslen ved Klank
ved Galten. Føreren af motorcyklen kom i forbindelse med ulykken
alvorligt til skade.

Politiklagemyndigheden har på den baggrund iværksat en
efterforskning efter retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter …

28. marts 2019

Den Uafhængige
Politiklagemyndigheds årsberetning for 2018 er nu udkommet. Du kan
læse årsberetningen her.

Årsberetningen udkommer alene i en
elektronisk udgave.

Du kan blandt andet læse om en sag
vedrørende tyveri og hæleri af lamper fra Politigården i København
samt om en større sag, hvor flere polititjenestemænd var mistænkt
for salg af støvler tilhørende politiet.

22. marts 2019

Tyveri og hæleri af lamper fra
Politigården i København samt en større sag, hvor flere
polititjenestemænd var mistænkt for salg af støvler tilhørende
politiet, er nogle af de artikler, du på torsdag den 28. marts 2019
kan læse i vores årsberetning for 2018.
Årsberetningen indeholder som tidligere
også referater af en række af myndighedens sager samt statistik for
2018.
God
læselyst.

21. marts 2019

Højesteret har den 20. marts 2019 idømt
to polititjenestemænd 40 dages betinget fængsel for overtrædelse af
straffelovens § 144 om bestikkelse i en sag, som har været
efterforsket af Den Uafhængige
Politiklagemyndighed.
Højesterets dom er en skærpelse af Østre
Landsrets dom af 22. marts 2018, hvor de to polititjenestemænd blev
idømt 20 dages betinget fængsel. Østre Landsret lagde i sin dom
bl.a. vægt …

21. marts 2019

En polititjenestemand blev den 15. marts
2019 i Østre Landsret idømt fængsel i 6 måneder for i tre tilfælde
at have afgivet urigtige oplysninger i politirapporter samt for i
tre tilfælde som vidne i retten at have forklaret i strid med
sandheden med forsæt til, at uskyldige blev dømt for strafbart
forhold. Polititjenestemanden blev endvidere dømt for misbrug af
sin stilling.
Ved …