16. december 2019

En polititjenestemand blev i august 2019 i byretten idømt 30 dages ubetinget fængsel for at have videregivet fortrolige oplysninger til en bekendt om, at politiet efterforskede mod en navngiven person, som politiet mistænkte for narkotikakriminalitet. Byretten fandt, at der forelå særligt skærpende omstændigheder, idet polititjenestemanden var klar over, at ham, han videregav oplysningerne til, kendte den person, som politiet efterforskede mod, således at videregivelsen af oplysningerne indebar en særlig risiko for at påføre efterforskningen i sagen betydelig skade.

Vestre Landsret har den 28. november 2019 stadfæstet byrettens dom.

Oversigt Oversigt