28. november 2019

København Politi underrettede onsdag den 27. november 2019 kl. 22.07 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode kort forinden, hvor en mand i forbindelse med en politiforretning var blevet ramt af skud fra politiet.

Politiklagemyndigheden har på den baggrund straks iværksat en undersøgelse af episoden efter retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil Politiklagemyndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt