21. oktober 2019

I relation til Informations omtale i dag af Politiklagemyndighedens samarbejde med EasyTranslate finder Politiklagemyndigheden anledning til at præcisere følgende:

Politiklagemyndigheden kan oplyse, at Politiklagemyndigheden siden august 2019 i en række tilfælde har benyttet andre leverandører end EasyTranslate i forbindelse med skriftlige oversættelser, da Politiklagemyndigheden havde oplevet, at skriftlige oversættelser fra EasyTranslate ikke havde den ønskede kvalitet.

Det er ikke Politiklagemyndighedens hensigt at stoppe samarbejdet med EasyTranslate, og Politiklagemyndigheden håber på en god dialog med EasyTranslate om kvaliteten i deres skriftlige arbejde for hurtigst muligt at fortsætte samarbejdet med EasyTranslate om skriftlige oversættelser.

Politiklagemyndigheden kan endvidere oplyse, at Politiklagemyndigheden løbende benytter EasyTranslate til tolkning i forbindelse med Politiklagemyndighedens afhøringer.

Oversigt Oversigt