10. oktober 2019

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) blev onsdag den 9. oktober 2019 kl. 13.51 underrettet af Københavns Politi om, at en mand tidligere på dagen var sprunget ud fra en togbro ved Vesterport Station og kommet alvorligt til skade. En politipatrulje havde kort forinden taget kontakt til manden på togbroen og udøvede efterfølgende førstehjælp på manden, som overlevede.

På baggrund af underretningen har Politiklagemyndigheden iværksat en undersøgelse af hændelsen.

Politiklagemyndighedens undersøgelse sker i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade som følge af poltiiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en redegørelse om sagen til Statsadvokaten i København.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt