01. juli 2019

Syd- og Sønderjyllands Politi underrettede mandag den 1. juli 2019 kl. 04.29 Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) om en episode, der var sket kort forinden, hvor en mand blev ramt af skud fra politiet i forlængelse af politiets eftersættelse af en bil. Manden blev efter det oplyste ramt i skulderen og er efter det oplyste uden for livsfare.

Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks iværksat en nærmere undersøgelse af episoden, i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen til Statsadvokaten i Viborg.

Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt