29. maj 2019

En polititjenestemand blev i september 2018 i byretten idømt seks måneders fængsel for tyveri af fem Aage Rafn bordlamper og tre Art deco lysekroner fra Politigården i København. En anden polititjenestemand blev samtidig idømt betinget fængsel i 40 dage for hæleri af én af lysekronerne. Herudover blev to civile borgere idømt betingede fængselsstraffe på 60 dage for hæleri af nogle af de stjålne lamper.

Begge polititjenestemænd og den ene civile borger ankede dommen. Polititjenestemanden, der blev idømt seks måneders fængsel, frafaldt efterfølgende anken.

Østre Landsret har den 28. maj 2019 stadfæstet byrettens dom.

Se tidligere omtale af sagen her:http://politiklagemyndigheden.dk/nyheder/pressemeddelelser-nyheder/2018/10/polititjenestemaend-doemt-for-tyveri-og-haeleri-af-lamper

Oversigt Oversigt