01. maj 2019


Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er blevet opmærksom på en artikel i pressen vedrørende en episode, hvor Nordsjællands Politi den 5. april 2019 kl. 00.54 underrettede Politiklagemyndigheden om, at en kvinde født i 1995 tidligere på aftenen fik hjertestop, mens hun var anbragt i detentionen.


Af artiklen fremgår det, at: “Betjente er nu sigtede i sag om ung kvindes død”.

Som det fremgår af Politiklagemyndighedens hjemmeside, efterforsker Politiklagemyndigheden sagen i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2. Efter denne bestemmelse iværksætter Politiklagemyndigheden efterforskning, når en person er afgået ved døden eller kommet alvorligt til skade, mens den pågældende var i politiets varetægt eller som følge af politiets indgriben.

Sagen er omtalt på Politiklagemyndighedens hjemmeside den 5. og 11. april 2019,
hvortil der henvises.

Det fremgår af artiklen, at betjente er sigtede i sagen. Politiklagemyndigheden skal gøre opmærksom på, at dette ikke er korrekt.

Sagen efterforskes fortsat af Politiklagemyndigheden, der på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Oversigt Oversigt