25. september 2018

En polititjenestemand blev den 23. august
2018 i byretten idømt 30 dages betinget fængsel for vold og
tjenestemisbrug ved i en lufthavn at have taget fat i en anholdt,
som stod med ryggen til ham og tissede i en kop, og herefter have
løftet den anholdte op og flere gange have presset ham ned mod
gulvet og ned i den …

19. september 2018

Københavns Vestegns Politi underrettede den 17. september 2018
ca. kl. 14.25 Den Uafhængige Politiklagemyndighed
(Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor en motorcykel kort
forinden var forulykket i forbindelse med en eftersættelse i
Taastrup.
Politiklagemyndigheden har iværksat en nærmere undersøgelse af
episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk. 2, idet
myndigheden ud fra de lægelige oplysninger har vurderet, at der er
tale om …

13. september 2018

En stilling som kontorchef i Den Uafhængige Politiklagemyndighed
(Politiklagemyndigheden) er ledig til besættelse snarest
muligt.
Interesserede kan læse nærmere om stillingen på Justitsministeriets hjemmeside.
Ansøgningsfristen er fredag den 5. oktober 2018 kl. 12.00.

10. september 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
modtog den 7. september 2018 underretning fra Østjyllands Politi
om, at et af politiets køretøjer kort forinden ca. kl. 14.32 var
forulykket på motorvej E45 i nordgående retning, og at betjenten,
som sad på passagersædet, var kommet alvorligt til skade. Han afgik
efterfølgende ved døden.
Politiklagemyndigheden iværksatte straks en efterforskning i
medfør af retsplejelovens § 1020 a, stk …

21. august 2018

Charlotte Storgaard bliver ny direktør for Den
Uafhængige Politiklagemyndighed
Charlotte Storgaard, 45 år, tiltræder den 1. september 2018
som ny direktør for Den Uafhængige Politiklagemyndighed i
Aarhus. Charlotte Storgaard har siden 1. december 2014 været
kontorchef i Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Hun kom på
daværende tidspunkt fra en stilling som advokat med speciale i
ansættelsesret og har tidligere i en …

15. juli 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
blev den 15. juli 2018 kl. 12.35 underrettet af Københavns Vestegns
Politi om, at der kort forinden havde været en skudepisode, hvor en
mand blev ramt af skud fra politiet. Manden er alvorligt såret, og
Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke yderligere
oplysninger om hans tilstand.
Politiklagemyndigheden har på baggrund af underretningen straks
iværksat en nærmere undersøgelse af …

22. juni 2018

Midt- og Vestjyllands Politi underrettede den 21. juni 2018 kl.
17.35 Den Uafhængige Politiklagemyndighed
(Politiklagemyndigheden) om en episode, hvor politiet i Midt- og
Vestjylland eftersatte en bil, som under eftersættelsen påkørte en
modkørende bil frontalt. Førerne af begge biler er indlagt på
hospitalet med forskellige skader.
Politiklagemyndigheden har i dag iværksat en nærmere
undersøgelse af episoden i medfør af retsplejelovens § 1020 …

15. juni 2018

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden)
genåbner den strafferetlige efterforskning i Tibet-sagen. Det sker
på baggrund af, at der er fremkommet oplysninger om, at der hos
flere myndigheder er fundet nye dokumenter, der muligt kan have en
betydning for den strafferetlige vurdering af Tibet-sagen.
Statsadvokaten i København har den 15. juni 2018 anmodet
Politiklagemyndigheden om at genoptage efterforskningen på baggrund
af de nye oplysninger.
Politiklagemyndigheden …

24. maj 2018

DR2 Dokumentar viste den 22. maj 2018, kl. 20.00 programmet “I
politiets vold: Mørk og mistænkt”. Det fremgår af programmet, at en
kvindelig journalist under et interview af politidirektør Svend
Larsen, Rigspolitiet, oplyste, at: “DR2 Dokumentar har spurgt DUP,
om de fører statistik på klager over diskrimination eller
undersøger problemet. Det gør de ikke” og “Nu har jeg talt med …

22. maj 2018

Politiklagemyndigheden blev den 17. maj 2018 kl. 02.57
underrettet af Østjyllands Politi om, at en mand havde fået
hjertestop i forbindelse med en politiforretning.
Manden blev indlagt på Skejby Sygehus. Det er nu oplyst, at
manden er afgået ved døden.
Politiklagemyndigheden har på nuværende tidspunkt ikke
yderligere oplysninger vedrørende sagen.
Når Politiklagemyndighedens undersøgelse er afsluttet, vil
myndigheden udarbejde en juridisk redegørelse om sagen …